Na heel wat onderzoek deelt men mensen met een burn-out op in 3 types op basis van oorzaak. 
Wat zijn symptomen van burn-out?

Ook de symptomen van een burn-out kan men opdelen in 3 categorieŽn:
1. lichamelijke symptomen.
2. psychische symptomen
3. gedragssymptomen.
Lichamelijke symptomen van burn-out:
Vermoeidheid: als je een burn-out ervaart, ben je voortdurend moe.
Slapeloosheid.
lichamelijke pijn:  mensen met een burn-out klagen over hoofdpijn en spierpijn.
Verlaagd immuunsysteem: Vatbaarder voor ziektes.
Hartkloppingen en andere stress symptomen.

Psychische symptomen van burn-out:
- Uitgeblust gevoel.
- Concentratieproblemen.
- Laag zelfbeeld.
- Voortdurend gevoel van irritatie.
- Depressiviteit en angst.


Gedragssymptomen van burn-out
- Minder presteren en meer fouten maken.
- Gebruik van middelen: Het kan zijn dat mensen bepaalde middelen gaan gebruiken om de stress en zijn gevolgen aan te pakken. Vaak zien we dat mensen beginnen roken of steeds meer gaan roken, in de hoop de stress te baas te kunnen.

Het mag duidelijk zijn dat een burn-out een zodanige impact heeft dat een behandeling door een specialist noodzakelijk is.